TERMALICA

Pórobeton TERMALICA® je tvárnice vyrobená ze rozemletého křemenného písku, vápna a vody.

Tvárnice TERMALICA® jsou vyráběny v nejvyšší třídě rozměrové přesnosti TLMB s maximálními odchylkami +/- 1,5 mm na délce a šířce a +/- 1 mm na výšce.

Díky přesným rozměrům jsou tvárnice spojovány pouze ve vodorovných spárách pomocí tenkovrstvé lepící malty s tloušťkou 1-3 mm. Použití tenkovrstvé lepící malty nám zajišťuje získání stejnorodého povrchu stěny a nesnižuje tepelnou izolaci. Svislá spojení s ohledem na profil spojování systémem péro – drážka nevyžadují použití lepící spárové hmoty.

TERMALICA® 300, 350 a 400 jsou nejteplejší a nejlehčí stavební materiály

Míru tepelných vlastností materiálu určuje faktor tepelná vodivost λ [W/mK].
Čím je tato hodnota nižší, tím je materiál „teplejší”, více izolační.

Nejlepší TERMALICA® o hustotě 300 kg/m3 zajišťuje výjimečné tepelné parametry

– faktor tepelné vodivosti λ dosahuje sotva 0,075 W/mK.

Stěny o tloušťce 40 cm při hustotě 300-400 kg/m3 zajišťují hodnoty faktoru průniku tepla U na úrovni 0,188 W/m2K.

Pokud při tepelných vlastnostech látky bereme v úvahu jeho tloušťku, získáme obrázek izolace stěny určené pomocí hodnoty faktoru průniku tepla U [W/m2K]. Čím je jeho hodnota nižší, tím bude Vaše stěna teplejší.

TERMALICA® zabezpečí příjemné a stabilní mikroklima, stejně tak i vysoký komfort bydlení

Stěny z pórobetonu TERMALICA® na rozdíl od stěn z duté tvarovky jsou monolitické a rovnorodé, nemají vzdušné štěrbiny. Tato vlastnost zajišťuje vysokou schopnost teplé akumulace. Má to význam zvlášť v létě, kdy v období parných dní stěny pohlcují teplo a v noci jej odevzdávají, což zabezpečuje stabilní teplotu uvnitř.

Jednoduše: horko v létě a zima v zimě zůstávají venku a uvnitř je se drží stabilní teplota

Stabilita teploty a vlhkost uvnitř

Pórobeton TERMALICA® je materiál paropropustný a materiál o rovnoměrné úrovni vlhkosti. Nezpůsobuje kondenzaci vodní páry vevnitř stěn. Stěna z pórobetonu TERMALICA® stabilizuje teplotu a vlhkost uvnitř bytu.

Přestože pro svůj vysoce pórovitý povrch pohlcuje velké množství vody, současně ji předává nejrychleji v poměru k jiným stavebním materiálům. Vlhkost materiálu se stabilizuje na úrovni přibližně 6 % masy a je optimální hodnotou pro dobrý stav.

TERMALICA® je materiál mrazuvzdorný.

TERMALICA® je „nejzdravější“ stavební materiál

Stavba z bílé Termaliky chrání před vznikem plísní dokonce i v extrémních podmínkách vysoké vlhkosti. Pórobetonové tvárnice TERMALICA® jsou materiálem antiseptickým.

TERMALICA® zaručuje trvanlivost a bezpečnost konstrukce

Trvanlivost pórobetonu TERMALICA® dovoluje považovat tento materiál za konstrukční, umožňuje stavění vícepodlažních budov (do 5 podlaží).

Pouze jedna tvárnice o tloušťce 40 cm a hustotě 350 kg/m3 snese zatížení přibližně 48 tun. Pórobeton Termalica® je vzdorný vnějším faktorům, zároveň vysoké i nízké teplotě dokonce i extrémně vysoké vlhkosti

V případě požáru TERMALICA® zajišťuje velmi vysokou ochranu proti ohni. Je plně ohnivzdorným materiálem.

Pórobeton vzhledem ke stejnorodé struktuře izoluje stejně ve všech směrech. Rozdělující stěny v řádových budovách vyžadují dodatečnou akustickou izolaci. Pórobeton, v souladu s požadovanými normami, zajišťuje dobré pohlcování zvuku.

 

Tvárnice TERMALICA (kapsa, pero, drážka) – Bedzin T2,5 – 400
Rozměr ks/m³ ks/pal. m³/pal. kg/pal.
300 x 249 x 599 22,35 40 1,76 1040
240 x 249 x 599 27,94 56 1,96 1075

 

Tvárnice TERMALICA (kapsa, pero, drážka) – Bedzin T3 – 500
Rozměr ks/m³ ks/pal. m³/pal. kg/pal.
300 x 249 x 599 22,35 40 1,76 1128
240 x 249 x 599 27,94 48 1,68 1075

 

Tvárnice TERMALICA  EXTRA (kapsa, pero, drážka) – Tarnow T2,5 – 350
Rozměr ks/m³ ks/pal. m³/pal. kg/pal.
480 x 249 x 599 13,97 24 1,72 871

 

Tvárnice TERMALICA  KLASA (kapsa, pero, drážka) – Tarnow T2,5 – 400
Rozměr ks/m³ ks/pal. m³/pal. kg/pal.
400 x 249 x 599 16,76 32 1,89 1069
365 x 249 x 599 18,37 32 1,73 1011
300 x 249 x 599 22,35 40 1,76 1040
240 x 249 x 599 27,94 56 1,96 1075

 

Tvárnice TERMALICA  (kapsa, pero, drážka) – Tarnow T3 – 500
Rozměr ks/m³ ks/pal. m³/pal. kg/pal.
365 x 249 x 599 18,37 32 1,73 1123
300 x 249 x 599 22,35 40 1,76 1128
240 x 249 x 599 27,94 56 1,68 1075

 

Tvárnice TERMALICA  (kapsa, pero, drážka) – Tarnow T4 – 600
Rozměr ks/m³ ks/pal. m³/pal. kg/pal.
300 x 249 x 599 22,35 40 1,76 1320
240 x 249 x 599 27,94 48 1,76 1286
200 x 249 x 599 33,52 64 1,86 1389

 

Tvárnice TERMALICA  (kapsa) – Tarnow T5 – 700
Rozměr ks/m³ ks/pal. m³/pal. kg/pal.
240 x 249 x 599 27,94 48 1,72 1478

 

Příčkovka TERMALICA – Tarnow T3 – 500
Rozměr ks/m³ ks/pal. m³/pal. kg/pal.
120 x 249 x 599 55,87 96 1,63 1075
100 x 249 x 599 67,05 112 1,57 1064

 

 

Příčkovka TERMALICA – Tarnow T4 – 600
Rozměr ks/m³ ks/pal. m³/pal. kg/pal.
150 x 249 x 599 44,70 80 1,76 1312
120 x 249 x 599 55,87 96 1,63 1286
75 x 249 x 599 89,395 128 1,43 1075
50 x 249 x 599 134,09 192 1,43 1075

 

U-profily TERMALICA – Tarnow TN2,5 – 400
Rozměr ks/m³ ks/pal. m³/pal. kg/pal.
480 x 249 x 599 13,97 24 1,72 679
400 x 249 x 599 16,76 24 1,43 528
365 x 249 x 599 18,37 24 1,31 468
300 x 249 x 599 22,34 32 1,43 496

 

U-profily TERMALICA – Tarnow TN4 – 600
Rozměr ks/m³ ks/pal. m³/pal. kg/pal.
240 x 249 x 599 27,94 48 1,72 898
200 x 249 x 599 33,52 60 1,79 852
Potřebujete poradit s výběrem správného stavebního systému?