CO JE PÓROBETON

Pórobeton je druh lehkého betonu (objemová hmotnost < 2000 kg/m3 v suchém stavu) s dobrými tepelně a zvukově izolačními schopnostmi. Jedná se o beton tzv. přímo lehčený, což znamená, že vylehčení bylo dosaženo při výrobě vytvořením pórů přímo do vlastní hmoty betonu.

Tepelně – izolační vlastnosti
Pórobetonové tvárnice mají vynikající tepelně – izolační vlastnosti. Například při tloušťce tvárnice 360 mm dosahuje minimální hodnota tepelného odporu ve vysušeném stavu až 4,41 m2 K/W. Součinitel tepelné vodivosti je λ = až 0,085 W/mK. Tímto vyhovují naší pórobetonové normě, a proto nepotřebují dodatečnou izolaci.

Zvukově – izolační vlastnosti
Dostatečně silné zdi z pórobetonových tvárnic účinně zajišťují normou povolené hodnoty průniku hluku zvenčí do objektu, jakož i v opačném směru. Například 0,36 m silná pórobetonová zeď má hodnotu zvukové neprůzvučnosti (Rw) vynikajících 48 dB.

Mikroklimatické vlastnosti
Pórobeton chrání před zimou, stejně i před horkem. Pohlcuje a uvolňuje vlhkost vzduchu, vyrovnává tím provozní vlhkostní změny v místnosti a taktéž umožňuje vodním parám postupný přestup obvodovou zdí. Zamezuje vzniku plísní. Pórobeton patří mezi tzv. „teplé“ materiály. Při přímém dotyku má velmi malou odnímatelnost tepla, proto je příjemný jako dřevo.

Ekologické vlastnosti zdiva a zdravotní nezávadnost
Pórobeton je ekologicky čistý materiál, vyrobený z přírodních surovin (písek, vápno, cement a voda). Je na celém světě uznávaný jako stavební materiál, šetřící životní prostředí. Zdravotní nezávadnost pravidelně kontrolována.

Kompletace konstrukcí
Přednosti pórobetonu samy o sobě nedokážou zajistit požadované vlastnosti konstrukce. Proto jsou velmi důležité použité malty a povrchové úpravy. Například pro přesné pórobetonové tvárnice a příčkovky SOLBET Optimal doporučujeme použít bílé tenkovrstvé lepidlo SOLBET Special s použitím lžíce s ozubením.

Jednoduchá opracovatelnost
Pórobenovou tvárnici lehce opracujeme běžným řemeslnickým nářadím, jednoduše a rychle vytvoříme drážku pro elektroinstalaci. Bez problémů můžeme dělat otvory a osazovat hmoždinky, zatloukat hřebíky a skoby. Naše tvárnice lze řezat, brousit a frézovat.

Objemová hmotnost
Nízká hmotnost tvárnice a porovnatelná vysoká pevnost umožňuje budování všech druhů běžných objektů, zajišťuje nízké náklady na 1 m2 vybudované stavby, také výrazně snižuje namáhavost práce a zvyšuje její produktivitu. Objemová hmotnost ve vysušeném stavu je 400 – 600 kg/m3.

Pevnost v tlaku
Výborné pevnostní vlastnosti pórobetonu umožňují zhotovovat z něj nosné i nenosné zdi, příčky, překlady, stropní vložky jakož i používat jej jako výplňové zdivo. Zaručená pevnost v tlaku je 2 – 4 MPa.

Požární odolnost
Podle mezinárodních technických norem je pórobeton nehořlavým materiálem. Pórobeton má požární odolnost stupně A, proto se používá při stavbě protipožárních stěn.

Chcete si postavit dům svých snů?
Máte projekt a vybíráte, z čeho dům postavíte? 

Pak jste u nás správně. 

S námi ušetříte peníze, starosti i čas. 

Potřebujete poradit s výběrem správného stavebního systému?